Ceník

Výše členského příspěvku platná pro aktuální školní rok:

 2023

TRÉNINK CENA (za osobu)
Pololetí – 2x týdně  90 minut
Pololetí – 1x týdně 90 minut
Trénink jednotlivě  90 minut (hotově)

č. ú.: 2200995283/2010

Členský poplatek nezahrnuje
  1. 100,- Kč roční oddílový poplatek za členství v oddílu (povinný)
  2. 300,- Kč roční poplatek za svazovou známku Českého svazu TKD WTF (povinný)
  3. 100,- Kč za vystavení průkazu člena Českého svazu TKD WTF (povinný pro nové členy)
  4. poplatek za zátěžové testy na ReFit Clinik (platí pro bojovníky)
  5. startovné na turnajích (hradí si každý sám při účasti na akci)
  6. poplatky za zkoušky na technické stupně (hradí si každý sám při účasti dle ceníku Českého svazu TKD WTF)
  7. soustředění (hradí si každý sám při účasti na akci)