Sponzoři


Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj

Prodejce sportovních potřeb

Prodejce sportovních potřeb

Chcete nás sponzorovat a podpořit tak zdravý vývoj mladé generace?

V posledních letech se výrazně omezila sportovní aktivita dětí a mládeže díky zvýšenému zájmu o práci s počítačem a sledování televize. V důsledku tohoto změněného chování zaznamenáváme výrazný nárůst obezity u mladé generace, což jistě neprospívá jejich zdraví.

Pravidelným tréninkem se vytváří zdravá rovnováha mezi silou a myšlením. Podstatou je obrana beze zbraně. Taekwondo vede nejen k tělesné síle, ale i k disciplinovanému myšlení. Český svaz taekwondo WTF byl v České republice zaregistrován 12. září 1992 a v roce 1995 byl přijat za člena Českého olympijského výboru.

Naši závodníci patří mezi špičku v České republice a někteří dosahují i velkých úspěchů v zahraničí. Odměnou za naši práci je zařazení dvou našich členů do kádru Národní reprezentace České republiky a jejich nominace na ME. Jelikož zkušenosti každého bojovníka jsou v rozhodujících chvílích to nejdůležitější, snažíme se zúčastnit všech turnajů v ČR a to v co největším počtu. Několikrát do roka vyrážíme na turnaje i do zahraničí. Samozřejmostí jsou tréninkové kempy.

Jediné, co nás limituje v našem dalším rozletu, jsou finanční prostředky. Nákladné jsou především cesty na turnaje, zejména na ty zahraniční. Také ubytování a startovné sportovců není zrovna nejlevnější. Čím více budeme mít finančních prostředků, tím více budeme moci vyslat závodníků na turnaje a soustředění, kde mohou získávat cenné zkušenosti a úspěchy.

Proto bychom vás touto cestou chtěli požádat o sponzorství.

Jak se stát sponzorem klubu

  1. Darovat klubu určité finanční prostředky.
  2. Financovat jednotlivé závodníky.
  3. Přispět na materiálovou výbavu (vesty, helmy, doboky, lapy, …)
  4. Jakákoliv jiná podpora.

Co vám můžeme na oplátku nabídnout

  1. Reklama na internetových stránkách, turnajích, klubových úborech a exhibicích.
  2. Zmínka v tisku.
  3. Exhibice na firemních akcích.

Věříme, že případná spolupráce by byla oboustranně výhodná.