Etika a etiketa

Etika (je určitá filozofie)

Každý cvičenec

MUSÍ:

 • Umět respektovat své učitele a ostatní cvičence
 • Respektovat držitele vyšších technických stupňů a poslouchat jejich příkazů
 • Zdravit všechny uvnitř i vně tělocvičny (dojang)
 • Mít úctu ke všem lidem
 • Mít v úctě své rodiče a ostatní členy rodiny

NESMÍ:

 • Svým uměním ublížit ostatním občanům
 • Předvádět své umění na jakémkoliv místě, které k tomu není určeno
 • Použít svého umění, případně bojovat, mimo místa k tomuto účelu vyhrazená (na ulici, diskotéce, zábavě, atd.), není-li přímo hroženo jeho zdraví nebo život, nebo zdraví či život jeho nejbližších, nebo osob, které pomoc nevyhnutelně potřebují. Použitá obrana nebo způsob boje musí být adekvátní danému útoku
 • Hovořit nahlas uvnitř dojang v průběhu tréninku
 • Nosit na trénink předměty, které by mohli ohrozit zdraví ostatních cvičenců, nebo omezit jeho vlastní pohyblivost (dlouhé nehty, hodinky, náramky, řetízky, náušnice, a pod.)
 • Přeceňovat své síly v průběhu tréninku či mimo něj

Etiketa (je soubor pravidel)

Každý cvičenec

JE POVINEN:

 • Nosit na trénink čistý cvičební úbor – dobok
 • Nosit na každý trénink pásek v barvě odpovídající dosaženému technickému stupni
 • Nosit na trénink svůj průkaz cvičence, případně licenci, a na požádání učitele mu je předložit
 • Pravidelně platit příspěvky, aniž by mu to muselo být připomenuto

MÁ PRÁVO:

 • Trénovat a využívat pomůcek určených k tréninku pod vedením svých učitelů a trenérů
 • Požádat své učitele a trenéry o radu či pomoc
 • Po složení příslušné zkoušky získat odpovídající technický stupeň
 • Přednostního nákupu či zapůjčení veškeré literatury objednávané naším svazem
 • Účastnit se všech akcí pořádaných naším svazem