Co je taekwondo?

Taekwondo je bojové umění, které se vyvíjí v Koreji téměř 2 tisíciletí. Podstatou je obrana beze zbraně, tj. rukama a nohama. Všechny pohyby v taekwondo vycházejí z obrany. Dokonalá kontrola pohybu, jejich rozmanitost, výbuchy energie, techniky, jak přemoci protivníka. Neexistuje část lidského těla, která by nemohla být použita na obranu: ruce, prsty, pěsti, lokty, kolena, nohy, hlava atd.

Pravidelným tréninkem se vytváří zdravá rovnováha mezi silou a myšlením. Taekwondo vede nejen k tělesné síle, ale i k disciplinovanému myšlení. Pouze ve spojení těchto dvou prvků se dá získat potřebný klid i k zvládnutí prvků sebeobrany. Taekwondo v sobě skrývá všechny prvky napomáhající pěstování jak tělesné, tak i duševní stránky a v neposlední řade pak osvojení sebeobrany. Vyžaduje však více než pouhou fyzickou zdatnost a dovednosti. Je zapotřebí také duševní připravenost, schopnost koncentrace a ostražitost. K tomuto korejskému umění sebeobrany se v současnosti obrací mnoho lidí na celém světě, aby zdokonalili jak své duševní, tak i tělesné schopnosti. Osvojení sebeobranných technik vám umožní bránit se v nečekaných situacích. Proto jsou zvláště oblíbené mezi ženami.

Taekwondisté se oblékají do bílých uniforem s barevně odlišeným pásem, který značí stupeň jejich zkušeností. Bílá barva je pro začátečníky, následuje žlutý, zelený, modrý, červený a černý. Ve východní filozofii tyto barvy symbolizují sever, jih, východ, západ a střed. Konečně jsou to barvy olympijského praporu, což dokazuje, že filozofie taekwonda je v souladu olympijských her, jejichž podstatou je světový mír a harmonie. Korejské děti se taekwondu učí obvykle od tří let, v místních střediscích. Řada z nich se později účastní zápasu na základních a středních školách. Někteří pokračují na univerzitách a mnozí z nich se stanou vítězi na mezinárodních soutěžích.

Dnešní podoba taekwonda má své počátky v 50. letech 20. století, kdy byly restrukturovány a zaznamenány základní pohyby výcvikového kurzu. Ve stejné době také vznikla pravidla pro soutěžní zápasy. Založením Světové federace taekwondo 28. května 1973 se taekwondo stalo mezinárodním sportem. Oficiálne bylo zaregistrováno v Asociaci mezinárodních sportovních federací v roce 1975 a v roce 1980 uznáno jako sport Mezinárodním olympijským výborem. Nyní je členy Světové federace taekwondo 159 národů.

Tento sport v současné době provozuje více jak 50 miliónů lidí po celém světe. Taekwondo se v současnosti angažuje ve 20 mezinárodních sportovních událostech včetně Panamerických her a Asijských her. Závodníci mají možnost soutěžit ve dvou disciplínách: POOMSE – sestavy a ve KYORUGI – sportovní zápas.

Taekwondo je velmi krásný a dynamický sport, který ve světě získal značnou popularitu, u nás si teprve razí cestu. První kroky tohoto sportu se u nás objevily až po revoluci. A to v roce 1990, kdy byl z Německa do Česká republiky pozván pan Park Soon Nam, držitel 9. Danu, bývalý národní trenér Německa a prezident British Taekwondo Kontrol Board (WTF). Do této doby bylo u nás známé pouze taekwondo ITF. I když se v obou případech jedná o taekwondo, jsou tyto dva styly velice odlišné. Český svaz taekwondo WTF byl v České republice zaregistrován 12. září 1992 a v roce 1995 byl přijat za člena Českého olympijského výboru. V současné době svaz sdružuje 45 oddílů z celé republiky a má registrováno 4500 cvičenců.

Filozofie taekwonda

Princip taekwondo lze vysvětlit pomocí principu SAM JAE (3 elementy):

 1. CHEON (nebesa)
 2. JI (země)
 3. IN (člověk)

Ze SAM JAE vychází rozdělení na:

EUM (temnota, negativa)
YANG (jas, pozitiva)

= základní princip východních zemí

Princip je znám ve východních zemích jako kniha I-ťing – Kniha proměn:

 • Jádrem je 8 základních fenoménů PALGWE, které odrážejí všechny procesy ve vesmíru.
 • Kniha prezentuje názor, že vše má svůj protiklad a vysvětluje různé druhy forem změn.
 • Změny přicházejí z TAEGUK (Velké absolutno).

Taekwondo je bojové umění, které vyžaduje i přísnou disciplínu. Proto by jeho pět zásad (tchäkwondo čongšin) měl každý, kdo se věnuje taekwondo, nejenom znát, ale měl by i chápat jejich skutečný význam. Každý cvičenec taekwondo by se měl zásadami taekwondo řídit nejenom v tělocvičně, ale i v běžném životě.

Měl by dodržovat pět zásad taekwondo:

 • Zdvořilost (Je-i)
 • Čestnost (Jom-čchi)
 • Vytrvalost (In-ne)
 • Sebeovládání (Kuk-ki)
 • Nezlomný duch (Pëkčol-pulgul)