Taekwondo-poomse

Poomse je jednou z několika součástí bojového umění Taekwondo. Jedná se o součást velice důležitou a pro mnoho cvičenců součást nejdůležitější. Poomse jsou souborná cvičení, která znázorňují souboj jednoho bojovníka proti jednomu či více soupeřům. V těchto sestavách je kladen velký důraz na zvládnutí základních bojových technik, dynamiky, koncentrace a techniky jako takové.

Poomse se od sebe navzájem liší nejen v technickém provedení, ale také složitostí a kombinacemi technik. S postupujícím zvyšujícím se poznáním bojovníka se také zvyšují nároky na správné cvičení poomse. Při tomto technickém růstu se klade značný význam, mimo jiné na dechové zvládnutí sestavy, na koncentraci a na preciznost vykonání všech technik.

Vyspělejší jedinci cvičící formy např. v lese či ve volné přírodě, kde se svým cvičením dostávají k posílení celého těla a svalstva, dále k naprostému uvolnění a koncentraci, která je velmi důležitá nejen v boji, ale také v normálním každodenním životě. Odtud pramení význam poomse jako zdravotní aspekt cvičení.

Žákovské sestavy

Il jang (8. kup)

8. kup

Symbolizuje „nebe a světlo“. Z nebe pochází déšť, ale i sluneční světlo, které má zásluhu na tom, že veškerý život vzkvétá, vyvíjí se a dozrává. Nebe symbolizuje akt stvoření, počátek všeho bytí.

I jang (7. kup)

7. kup

Symbolizuje „radost“. Člověk s pohodou a radostí ve svém nitru je rozvážný, ale také spokojený a vyvážený.

Sam jang (6. kup)

6. kup

Symbolem této sestavy je „oheň“. Oheň dává lidem teplo a světlo, dává člověku jistou a naději. Oheň je, ale také strůjcem velkého strachu.

Sa jang (5. kup)

5. kup

Symbolem je „blesk“, tj. znak síly a vlády. Z této sestavy vyzařuje odvaha při blížícím se nebezpečí.

O jang (4. kup)

4. kup

„Vítr“ je symbolem této páté sestavy. Vítr rozsévá nové vědění a zahání chmury a zlou náladu.

Yuk jang (3. kup)

3. kup

Symbolem této sestavy je „voda“, tak jako voda stéká z hor dolů do údolí, tak i techniky v této sestavě plynně přecházejí v sebe navzájem.

Chil jang (2. kup)

2. kup

Symbolem je „hora“, která je velice mocná a majestátná. Chrání člověka jestliže stojí na její straně.

Pal jang (1. kup)

1. kup

Symbolem této poslední žákovské sestavy je „země“. Země je stvořitelem veškerého žití. Veškerý život má počátek v zemi. Žák zde začíná svou novou cestu.

Mistrovské sestavy

Koryo (1. dan)

1. dan

Koryo je název jedné ze tří historicky nejvýznamnějších dynastií, které se nacházeli na Korejském poloostrově. Z tohoto názvu byl později odvozen také název státu „Korea“.

Keumgang (2. dan)

2. dan

Keumgang symbolizuje „pohoří“. Toto pohoří mělo silný význam pro mnoho buddhistických mnichů a poustevníků, kteří se s touto horou učili žít a zde na tomto pohoří nacházeli svůj klid pro meditaci a pro správný život.

Taebaek (3. dan)

3. dan

Taebaek je původně název hory Paekdu. Zde na této hoře legendární Tangun poprvé objevil na Korejském poloostrově národ. Poomse Taebaek má svůj základ v pohybech taebaek, které symbolizují „Horu – symbol země“.

Pyongwon (4. dan)

4. dan

Pyongwon symbolizuje „planinu“. Ta je zdrojem nekonečného lidského života a na druhé straně otevřená pláň, která nemá konce nám dává pocit majestátnosti.

Sipjin (5. dan)

5. dan

Sipjin symbolizuje „věčnost“. Sipjin je korejský desítkový systém, stávající z 10 rozvíjejících se a rostoucích systematických postupů.

Jitae (6. dan)

6. dan

Vše živé přichází a navrací se do země, odtud název Jitae „Země“. Země je počátek i konec každého života. Země určuje znaky a charakter všech živých tvorů.

Chonkwon (7. dan)

7. dan

Chonkwon symbolizuje „Nebe“. Nebe je prostředníkem pro soužití vesmíru a lidské bytosti. Jsou zde zastoupené nekonečné možnosti nebe oproti malosti člověka.

Hansu (8. dan)

8. dan

Hansu symbolizuje „vodu“. Tekoucí voda, která protéká vším co jí stojí v cestě. V přírodě je voda nejsilnější živel, ale také největší pomocník.

Ilyeo (9. dan)

9. dan

Ilyeo je vrcholná forma poomse. Ilyeo symbolizuje „jednotu“ těla a ducha. Tělo a mysl musí být spojeno v jeden celek.