Souhrn činnosti za rok 2021

Souhrn činnosti za rok 2021

Oddíl trénuje dvakrát týdně v prostoru centra bojových umění FIGHT SPORT Olomouc. Během roku se oddíl rozrostl o nové členy všech věkových kategorií.

Rok 2021 neprobíhal bohužel opět v poklidném režimu. Trénování bylo několikrát dlouhodobě přerušeno a turnaje se prakticky nekonaly. Výuku jsme proto více zaměřili na zvyšování technické přípravy cvičenců a udržení jejich fyzické kondice. V létě se nám podařilo zúčastnit letního soustředění, kde mohli sportovci doladit přípravu a zúčastnit se zkoušek na zvýšení technického stupně, tzv. páskování. Všem se zkoušky povedly.

Trénování bojového umění taekwondo je náročné nejen na kondici, rychlost, motoriku, ale také učí úctě k sobě i druhým, základy etiky a etikety, znalostem korejského názvosloví.  Těší nás zájem nových členů, i přes větší prvotní náklady na pořízení cvičebního úboru – tzv. dobok, chráničů a dalších poplatků.

Snažíme se o zvýšení fyzické kondice a zlepšení zdravotního stavu dětí i dospělých obyvatel města Olomouce a Olomouckého kraje. Členy oddílů jsou děti od 10 let až po dospělé ve věku okolo 50 let. Aktivně se snažíme účastnit různých akcí, soustředění a turnajů, na kterých nosíme oddílové soupravy s názvem oddílu, města působení a logem Olomouckého kraje.